מעקב אחר שלב א’ של תהליך ההקמה: בניית מבנה חדש לבית הספר “חביב” בחלקו המזרחי של המתחם

ינואר 2019 – לקראת השלמת המבנה

בית ספר "חביב" החדש. מראה חוץ של המבנה 
מרבית הפיגומים כבר הוסרו. תוכלו להבחין בפיגומים בחלק מהחזית הדרומית של המבנה.
-
תכנון פרויקט בית לעברית
משרד אפרת-קובלסקי אדריכלים בשיתוף אדר’ דן חסון
תכנון הגן: משרד Inside-Outside מאמסטרדם בשיתוף עם משרד מוריה-סקלי אדריכלי נוף

להמשך קריאה

אוגוסט 2018 – חיפוי הגג של מבנה בית הספר

חיפוי גג המבנה ועבודות פנים
תוכלו להבחין בגרם המדרגות המחבר בחגיגיות בין קומות בית הספר.
-
תכנון פרויקט בית לעברית
משרד אפרת-קובלסקי אדריכלים בשיתוף אדר’ דן חסון
תכנון הגן: משרד Inside-Outside מאמסטרדם בשיתוף עם משרד מוריה-סקלי אדריכלי נוף

להמשך קריאה

מרץ 2018 – סיכום שנת בניה

מרץ 2018 - סיכום שנת בניה
תיעוד שלבים שונים לבניית המבנה החדש של בית הספר "חביב":
חפירת החניון מתחת למבנה בית הספר, יציקת הגג מעל לחניון, בניית הקומה הראשונה ויציקת התקרה, בניית שתי קומות ויציקת גג המבנה.
תוכלו לזהות שהתוכנית האדריכלית למבנה בית הספר קיבלה את השראתה ממבנה היקב ההיסטורי של ראשון לציון.
-
תכנון פרויקט בית לעברית
משרד אפרת-קובלסקי אדריכלים בשיתוף אדר’ דן חסון
תכנון הגן: משרד Inside-Outside מאמסטרדם בשיתוף עם משרד מוריה-סקלי אדריכלי נוף

להמשך קריאה

פברואר 2018 – מבנה “חביב”: יציקת הגג

יציקת הגג למבנה החדש של בית הספר "חביב"
תוכלו לזהות שהתוכנית האדריכלית למבנה בית הספר קיבלה את השראתה ממבנה היקב ההיסטורי של ראשון לציון.
-
תכנון פרויקט בית לעברית
משרד אפרת-קובלסקי אדריכלים בשיתוף אדר’ דן חסון
תכנון הגן: משרד Inside-Outside מאמסטרדם בשיתוף עם משרד מוריה-סקלי אדריכלי נוף

להמשך קריאה

דצמבר 2017 – מבנה “חביב”: יציקת תקרת הקומה הראשונה

יציקת תקרת הקומה הראשונה של המבנה החדש של בית הספר "חביב"
לקראת חלקו האחרון של הסרטון, בצילום המתחם ממבט של מעוף ציפור, תוכלו לזהות בחלקו המערבי של המתחם את חצר בית הספר, וילדים מתרוצצים בהפסקה
-
תכנון פרויקט בית לעברית
משרד אפרת-קובלסקי אדריכלים בשיתוף אדר’ דן חסון
תכנון הגן: משרד Inside-Outside מאמסטרדם בשיתוף עם משרד מוריה-סקלי אדריכלי נוף

להמשך קריאה

ביקור אדריכליות הנוף ואישור מודל הסוכה המקיפה את המתחם

בחודש נובמבר 2017 ביקרו במתחם בית לעברית אדריכליות הנוף פטרה בלייס ויאנה קרפון, ממשרד Insdie Outside האמון על התוכנית הנופית של המתחם. במסגרת הביקור בחנו ואישרו את המודל של הגדר הבטחונית שתהווה בסיס לצמחייה המטפסת של הסוכה הירוקה שתקיף את המתחם. 
-
בתצלום בעת הביקור באתר לאישור המודל. מימין לשמאל:
ראש העיר, מר דב צור, והאדריכליות פטרה בלייס ויאנה קרפון 
-


להמשך קריאה

אוגוסט 2017 – חפירת חניון

חפירת חניון מתחת ליסודות המבנה החדש של בית הספר "חביב"
במסגרת שלב א' של הפרויקט, בחלקו המזרחי של המתחם.
-
תכנון פרויקט בית לעברית
משרד אפרת-קובלסקי אדריכלים בשיתוף אדר’ דן חסון
תכנון הגן: משרד Inside-Outside מאמסטרדם בשיתוף עם משרד מוריה-סקלי אדריכלי נוף

להמשך קריאה

אישור התוכנית הנופית למתחם

בחודש נובמבר 2016 ביקרו בבית לעברית אדריכליות הנוף פטרה בלייס ויאנה קרפון, ממשרד Insdie Outside האמון על התוכנית הנופית של המתחם. במסגרת הביקור נערכו ישיבות עם היועצים השונים של הפרויקט - בתחומי התוכן, הבינוי והתשתיות.

להמשך קריאה