ועדת ההיגוי של ארגון בוגרי “חביב” – ישיבה שלישית

ישיבה שלישית של ועדת ההיגוי של ארגון בוגרי “חביב”
התכנסה ב22 בפברואר 2018, ז’ באדר תשע”ח

סדר יום הוועדה כלל:

התייחדות עם זכרה של פרופ’ רונית מטלון ז”ל.
רונית היתה חברה בוועדת ההיגוי של בית לעברית

יהודה סתיו,
עורך איגרת המידע של בית לעברית, סיפר
על פעילות ועדת ההיגוי של איגרת המידע 


חשיבה משותפת ודיון של חברי הוועדה בנוגע לפעילויות
שהארגון יכול לפעול בהן

 

חזרה >
WordPress Video Lightbox Plugin