דבר מעצבי הסמליל

הסמליל של בית לעברית בנוי ומושתת על האות העברית. הכתב הוא חזות השפה.

לאותיות העבריות צורה ייחודית, והן משמשות – לצד השפה העברית – את הלדינו והיידיש, את הערבית היהודית, הכורדית היהודית ועוד.

המותג עושה שימוש בחמש תצורות שונות של הסמליל, שכל אחת מהן מבוססת על מודל היסטורי שונה של הכתב העברי: הכתב האשכנזי, ימי הביניים; הכתב הספרדי, ימי הביניים; הכתב המזרחי, מאות 10
-9 לספירה; פרנק-ריהל,1908; מרים, 1924.

כך, במופעיו השונים, הסמליל מייצג את יופייה של העברית כפי שעוצבה לאורך הדורות. הסמליל מבטא את מהותו ואת תוכנו של בית לעברית באופן המופשט והטהור ביותר ואת הריבוד הצורני, ההיסטורי והתרבותי של השפה העברית.

מעצבי הסמליל
פרופ’ עדי שטרן נשיא בצלאל
קובי לוי, הליגה

WordPress Video Lightbox Plugin