דבר יו"ר ועדת ההיגוי של בית לעברית

בית לעברית יהיה מקום של דיאלוג תרבותי בין התרבות העברית לבין תרבויות אחרות, ובעיקר בין העדות, המגזרים והפלגים השונים של דוברי העברית.

בית לעברית יהיה מקום של תרבות בזיקתה ללשון. מקום שבו הלשון תהפוך מכלי שימושי לחג. כשם שהחגים חוגגים אירועים דתיים או לאומיים, בית לעברית יהפוך את הלשון לאירוע דמוי חג. כשם שהחג מתמקד ברעיון והופך אותו לאירוע, כך בית לעברית יהפוך את הלשון מרעיון לאירוע.

בית לעברית יהיה מקום המוקדש לָרוח של העברית – ליצירות הרוח שבה (והן רוחניות גם כשהן גלומות בחומר, ביצירות קולנוע, פרסום או בידור!) – ולאותה נשמה יתרה, אותו שאר-רוח הכרוך בעברית שבמשך דורות רבים שימשה לשון קודש יותר מאשר לשון חול.

בית לעברית יהיה גם מקום של לימוד לישראלים ששפתם עברית: תלמידים, חיילים, גמלאים, תיירים; לימוד שאינו דומה לחובות בית הספר אלא הוא לימוד של גילוי: גילוי פניה הרבים של העברית על שלל רבדיה ומבטאיה.

 

 

פרופ’ אריאל הירשפלד
יו”ר ועדת ההיגוי של בית לעברית

 

 

 

 

WordPress Video Lightbox Plugin