דבר האוצרת

הגישה הייחודית של בית לעברית היא להכניס את העברית לבית ולהזמין את הקהל לפגוש אותה מקרוב בין כתליו. אין אף מקום אחר שנוהג כך.
הקהל שיבקר בבית ימצא שהעברית אינה “נמצאת” רק על הלשון ונתפשת בהכרה, אלא שהיא חובקת כל; שיש לה ממד פיזי-מוחשי, ועל כן אפשר לפגוש אותה ממש –  כל מבקר על פי טעמו, רצונו וכישוריו.

העברית היא הבסיס לתודעה ההיסטורית והתרבותית של עם ישראל, והיא שליכדה את העם היהודי בכל שנותיו ובכל תפוצותיו. העובדה שחזרנו לקיים את חיינו בשפה העתיקה של עמנו, ועצם זה שאנחנו מחדשים בה מדי יום, מאפשרת לנו לזהות את ההקשרים הרבים בין “הארכיאולוגיה” של השפה להווה החי ומתחדש לשלה.

בית לעברית ראשון לציון, מרכז לעברית כשפה וכתרבות, קם במטרה לחגוג את העברית ולרומם אותה בפעילות משותפת עם הציבור הרחב. כאן תהפוך העברית מכלי תקשורת יום־יומי למושא העומד בפני עצמו; מושא להתבוננות, השתאות, לימוד, היכרות מעמיקה, מחקר, משחק ויצירה.  

כשם שהעברית התהוותה מחדש כלשון חיים, וכשם שנארגה אל תוך היום-יום, וכשם שבקרב הילדים התעשרה תוך כדי משחק, טיול וזמר – כך מציע בית לעברית פגישה חוויתית עם העברית – וזה כשלעצמו חגיגה אמיתית.

 

מורן שוב
אוצרת ההקמה של בית לעברית

WordPress Video Lightbox Plugin